Ordförande: Erik Levlin,

Norr Mälarstrand 80, 112 35 Stockholm, tel. 08-650 5624

Kassör: Inger Wiik, Box 27175, 102 52 Stockholm

telefon och fax: 08-664 53 15, Postgiro: 20 14 23-1

 

Föreningen Energi & Miljö / skrivelser / Erik Levlin

 

 

Stockholm 7 augusti 2012

 

Idéer för ny kollektivtrafik

Norra tvärbanan med tunnelbana till Karolinska

Ärendenummer hos SL: 875163

 

 

Idén med förslaget Norra tvärbanan är att skapa tvärförbindelser i Stockholms norra förorter genom bättre utnyttjande av befintligt spårnät kompletterad med viss utbyggnad. En ny tunnelbanelinje från Akalla/Hjulsta till Mörby C från Västra skogen via Karolinska, Odenplan och Roslagstull till Universitetet föreslås:

 

Vid Östermalmstorg delar tunnelbanan sig i två linjer, en mot Ropsten och en mot Mörby C. Det är därmed hälften så stor trafik på banorna mot Ropsten och Mörby C som på banan från T-Centralen. Även om banan från T-Centralen utnyttjas till full kapacitet, finns utrymme för fler tåg på banorna mot Mörby C. Genom att bygga en tvärförbindelse mellan Västra skogen och Universitetet på banan mot Mörby C kan även trafiken ökas på banorna mot Hjulsta och Akalla, som vid Västra skogen delar sig i två linjer. Därmed kan man knyta ihop trafiken från Mörby C med trafiken från Hjulsta och Akalla och skapa en ny tunnelbanelinje, antingen från Akalla till Mörby C eller från Hjulsta till Mörby C. På banan mellan Västra skogen och Universitetet föreslås nya stationer vid Karolinska Pendeltågsstationen Stockholm Odenplan och Roslagstull. Den blå linjen mot Akalla och Hjulsta har längre perronger än det stationerna på det gamla tunnelbanenätet. Dock har stationerna på linjen mot Mörby C; Tekniska Högskolan, Universitetet, Bergshamra, Danderyds Sjukhus och Mörby C lika långa perronger som den blå linjen. Om de nya stationerna byggs med lika långa perronger som den blå linjen kan man köra längre tåg från Mörby C mot Akalla/Hjulsta än vad man idag kan köra på linjen mot Norsborg. Den nya stationen vid Odenplan föreslås få en uppgång med anslutning till Pendeltågsstationen Stockholm Odenplans uppgång vid Matteus kyrka på Vanadisvägen. Stationen Roslagstull kan få en uppgång vid hörnet Ingemarsgatan Birger Jarlsgatan och en vid Ruddammen Alba Nova som ligger i anslutning till Campus KTH. Den nya banan ger förbättrade förbindelser mellan Universitet, Karolinska institutet, IT-Universitet i Kista och Fysikcentrum, Tekniska högskolan vid Roslagstull. Tunnelbanestationen i Västra skogen har tre perronger och behöver med förslaget kompletteras med ytterliggare en perrong. Att bygga tunnelbana till Karolinska genom att bygga en avgrening från den Gröna linjen vid Odenplan medför minskad kapacitet på den Gröna linjen västerut mot Fridhemsplan och Hässelby, Detta förslag ger tunnelbana till Karolinska utan reducerad kapacitet på de befintliga linjerna. Dessutom kan man köra fler och längre tåg på linjen mot Mörby C.

 

Erik Levlin

Docent, Teknologie doktor

Ordförande Föreningen Energi och Miljö

Norr Mälarstrand 80, 112 35 Stockholm,

telefon 08-650 5624/0707 839625

arbete: 08-7906291 e-post levlin@kth.se