F.d. forskningsprojekt med Erik Levlin vid Forskargruppen för VA-teknik KTH
   som tidigare legat på Mark och Vattentekniks gamla hemsida (www.lwr.se) som nu upphört.

  Forskningsprojekt

  Research projects

   Till Energi och Miljös hemsida
   Sidan skapad av Erik Levlin