Föreningen Energi och Miljös verksamhet 1991 - 2010
  Hem / Styrelse / Skrivelser / Miljöprojekt / Kontakt

Föreningsfunktionärer

Ordförande

Erik Levlin

1991-- -------- -------- ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- --------------------------->2010

Viceordförande

Stellan Schultz

                         2004--------------------->2010
 

Göran Schultz

    1994-- -------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 2003┐  
 

Joen Lagerberg

1991-- -------- 1993┐                    

Kassör

Inger Wiik

          1997-- ------- ------- ------- ------- ------ ------- --------------------------->2010
 

Bengt Carlsson

1992-- -------- ------- -------- 1996┐              
 

Eva Johansson

1991                        

Sekreterare

Olof Levlin

  1993-- ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- --------------------------->2010
 

Anna-Christina Borstedt

1991-- 1992                      

Övriga styrelse-

Anna-Christina Borstedt

              1998- ------- 2000      

ledamöter

Bengt Carlsson

1991┘         1997-- ------- 1999        
 

Lena Emmelin

1991-- -------- -------- ------- -------- -------- ------- 1998          
 

Lars Gummeson

                  2000-- ------- ------ ------- --------------------------->2010
 

Joen Lagerberg

    1994-- -------- 1996              
 

Olof Levlin

1991-- 1992┘                      
 

Gösta Lindh

1991                        
 

Conny Olsson

                1999-- ------- ------- ------ ------- --------------------------->2010
 

Göran Schultz

1991-- -------- 1993┘                    
 

Inger Wiik

        1995-- 1996┘              

Revisorer

Göran Schultz

                      2004--------------------->2010
 

Carl Robert Ringström

                    2001-- ------ 2003  
 

Brita von Gegerfelt

1991-- -------- -------- ------- -------- -------- ------- ------- ------- 2000      
 

Britt Fredrikson

1991-- -------- -------- ------- -------- -------- ------- ------- ------- 2000      

Medlemsaktiviteter